Dostatek
Gdzie Marquez spotyka się
z Faulknerem.

Pobojowisko

Michael Crummey - Pobojowisko


Czy w miłości i nienawiści istnieją jakiekolwiek nieprzekraczalne granice?

Sweetland

Michael Crummey - Sweetland


Historia przekornej miłości człowieka do niegościnnej ziemi, na której się urodził