Regulamin / Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU wiatrodmorza.com ORAZ PROWADZONYCH PRZEZ NAS NEWSLETTERÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) podajemy poniżej ważne informacje na temat twoich danych osobowych zbieranych przez Wydawnictwo Wiatr od Morza Michał Alenowicz w celu realizacji zamówień i wysyłki newslettera.

1. Kto jest administratorem twoich danych osobowych?
Administratorem twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Wiatr od Morza Michał Alenowicz z siedzibą: ul. Królewskie Wzgórze 11/22, 80-283 Gdańsk NIP: 5842587936

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:
– pod numerem telefonu 795785890
– pod adresem e-mail na adres: kontakt@wiatrodmorza.com
– pisząc na adres: Wydawnictwo Wiatr od Morza Michał Alenowicz, ul. Królewskie Wzgórze 11/22, 80-283 Gdańsk.

2. Skąd mamy Twoje dane osobowe?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zapisu na Usługi Newsletter („Newsletter”, „Newsletter dla Księgarzy” i „Newsletter dla Bibliotek i DKK”, zwane zbiorczo „Usługami Newsletter”), składania zamówienia, zakładania konta, zawierania umów.

3. W jakim celu i na jakiej podstawie twoje dane są przetwarzane?
Dane będą przetwarzane w celu:
• realizacji zamówień – zawieranych umów sprzedaży na stronie sklep.wiatrodmorza.com,
• wystawianie dokumentów związanych z transakcjami – dokumenty finansowe, kurierskie i pocztowe, dokumentacja transakcji
• Komunikacji związanej ze świadczeniem usług – obsługa zamówień, ofert, w trakcie i po sprzedaży, informowanie o statusie zamówień i transakcji
• monitoringu płatności za zakupione towary
• obsługi reklamacji i innych roszczeń (zwroty, rękojmia)
• wysyłki Usług Newsletter (tj. informacji o nowościach wydawniczych Wydawnictwa Wiatr od Morza Michał Alenowicz oraz promocjach w sklepie sklep.wiatrodmorza.com). Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych na podstawie twojej zgody. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko wtedy, jeśli wyraziłeś mailowo, telefonicznie lub na stronie www.wiatrodmorza.com lub www.sklep.wiatrodmorza.com zgodę na otrzymywanie tego typu treści.
• dostarczania treści o charakterze reklamowym, promocyjnym i marketingowym np. ulotki, informacje handlowe, mailing, reklama www. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko wtedy, jeśli wyraziłeś mailowo, telefonicznie lub na stronie www.wiatrodmorza.com lub www.sklep.wiatrodmorza.com zgodę na otrzymywanie tego typu treści.
• dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Ciebie umową / świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

4. Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?
W ramach naszej struktury organizacyjnej jako administratora dostęp do Twoich danych osobowych mają jedynie nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy.
Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty zewnętrzne, w związku z usługami, jakie te podmioty świadczą na rzecz Wydawnictwa Wiatr od Morza, w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług (poczta, firmy kurierskie, operator płatności, operatorzy list mailingowych dostawcy usług prawnych i księgowych, oraz działające na naszą rzecz firmy informatyczne).

5. Czy Twoje dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
W przypadku realizacji zamówień na stronie sklep.wiatrodmorza.com na podstawie umowy nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku Twojej zgody na otrzymywanie Usługi Elektronicznej „Newsletter” lub „Newsletter dla Bibliotek i DKK” (wyrażonej na stronie www.wiatrodmorza.com lub www.sklep.wiatrodmorza.com), Twoje dane mogą zostać udostępnione serwisowi MailChimp zarządzanemu przez The Rocket Science Group LLC, z siedzibą w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, spełniającemu warunki tzw. „Tarczy prywatności” („Privacy Shield”).

6. Przez jaki okres Twoje dane będą przechowywane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
Zgodę na przetwarzane Twoich danych możesz wycofać w każdym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
W przypadku wyrażenia zgody na świadczenie przez nas Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym (Usługa Elektroniczna „Newsletter”, „Newsletter dla Bibliotek i DKK”, „Konto”), dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub zakończenia funkcjonowania odpowiedniej usługi.

7. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas danych?
W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:
a) Dostępu do Twoich danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych);
b) Sprostowania (poprawienia) danych;
c) Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
d) Ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych);
e) Przeniesienia danych do innego administratora.

8.Czy przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych?
W każdej chwili możesz zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas twoich danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć tutaj https://giodo.gov.pl/

9.Czy masz obowiązek udostępnienia nam swoich danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania danych?
Dane osobowe przekazujesz nam w sposób dobrowolny. Nie podanie wymaganych przez nas danych sprawi jednak, że nie będziesz mógł otrzymywać od nas newslettera lub uniemożliwi nam realizację złożonego przez Ciebie zamówienia.

10. Czy Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu ich profilowania lub innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji?
Nie, nie zamierzamy profilować Twoich danych osobowych ani w inny sposób podejmować decyzji związanych z twoją osobą na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

11. Polityka dotycząca plików cookies.

Serwis sklep.wiatrodmorza.com nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji poza tymi, które są zawarte w plikach cookies. Korzystając z zasobów niniejszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z poniższą polityką.

O plikach cookies:

Wydawnictwo Wiatr od Morza Michał Alenowicz, właściciel sklepu sklep.wiatrodmorza.com, informuje, że termin „cookie” odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego. Tzw. „ciasteczka” – „cookies”, czyli pliki z informacjami konfiguracyjnymi, ułatwiają korzystanie z witryny, zapisując dane potrzebne do zalogowania, zbierania statystyk oraz dostosowywania funkcjonalności i treści do preferencji użytkownika. Korzystanie z serwisu jest również możliwe bez używania plików cookies. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. W każdej chwili można je wyłączyć lub ustawić przeglądarkę internetową tak, aby informowała o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem tego typu plików.

REGULAMIN SERWISU wiatrodmorza.com

Serwis www.wiatrodmorza.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Serwis prowadzony pod adresem www.wiatrodmorza.com prowadzony jest przez Michała Alenowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wydawnictwo Wiatr od Morza Michał Alenowicz wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Królewskie Wzgórze 11/22, 80-283 Gdańsk, NIP 5842587936, REGON 221582264, adres poczty elektronicznej: kontakt@wiatrodmorza.com.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu (z wyjątkiem pkt. 11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje:

ADMINISTRATOR – Administrator danych osobowych; Michał Alenowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wydawnictwo Wiatr od Morza Michał Alenowicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Królewskie Wzgórze 11/22, 80-283 Gdańsk, NIP 5842587936, REGON 221582264, adres poczty elektronicznej: kontakt@wiatrodmorza.com.
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego i serwisu www.wiatrodmorza.com.
SERWIS – serwis Usługodawcy dostępny pod adresem: www.wiatrodmorza.com
SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sklep.wiatrodmorza.com na platformie sklepowej Shoper.
SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Michał Alenowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wydawnictwo Wiatr od Morza Michał Alenowicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Królewskie Wzgórze 11/22, 80-283 Gdańsk, NIP 5842587936, REGON 221582264, adres poczty elektronicznej: kontakt@wiatrodmorza.com.
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Serwisu lub serwisów stron trzecich.
USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE

2.1. W Serwisie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: „Newsletter”, „Newsletter dla Księgarzy” i „Newsletter dla Bibliotek i DKK”, zwane zbiorczo „Usługami Newsletter”. Polegają one na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej dopasowanych tematycznie informacji o nowościach wydawniczych i promocjach handlowych Administratora.

2.1.1 Newsletter – korzystanie z Usług Elektronicznych „Newsletter”, „Newsletter dla Księgarzy” i „Newsletter dla Bibliotek i DKK” następuje po podaniu w formularzu widocznym na stronie Serwisu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje odpowiedniej Usługi Newsletter i kliknięciu pola „Zapisz się” oraz wprowadzeniu lub potwierdzeniu danych w formularzu, który się następnie wyświetli. Możliwe jest również zgłoszenie chęci otrzymywania wybranej Usługi Newsletter mailowo lub telefonicznie. Zgoda na otrzymywanie Usług Newsletter jest równoznaczna ze zgodą na otrzymywanie wiadomości e-mail przesłanych za pośrednictwem serwisów mailingowych należących do stron trzecich (W szczególności dane mogą zostać udostępnione serwisowi MailChimp zarządzanemu przez The Rocket Science Group LLC, z siedzibą w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, spełniającemu warunki tzw. „Tarczy prywatności” („Privacy Shield”)).

2.1.2 Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Usługi Newsletter (rezygnacji z Usługi Newsletter) poprzez skorzystanie z łącza zamieszczonego w tym celu na końcu każdej edycji Usługi Newsletter lub wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wiatrodmorza.com lub też pisemnie na adres: ul. Królewskie Wzgórze 11/22, 80-283 Gdańsk.

3. DANE OSOBOWE
3.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Wydawnictwo Wiatr od Morza Michał Alenowicz z siedzibą: ul. Królewskie Wzgórze 11/22, 80-283 Gdańsk NIP: 5842587936.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorca/Klient może się skontaktować z Administratorem:
– pod numerem telefonu 795785890
– pod adresem e-mail na adres: kontakt@wiatrodmorza.com
– pisząc na adres: Wydawnictwo Wiatr od Morza Michał Alenowicz, ul. Królewskie Wzgórze 11/22, 80-283 Gdańsk.

3.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub świadczenia Usługi Elektronicznej. Jeśli Usługobiorca/Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych („Usługa Newsletter”) od Administratora, dane osobowe będą zbierane i wykorzystywanie również w celu realizacji wysyłki ww. informacji i materiałów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.3. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:
pisemnie na adres: ul. Królewskie Wzgórze 11/22, 80-283 Gdańsk;
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wiatrodmorza.com;

3.4. Klient ma pełny wgląd do swoich danych osobowych oraz prawo do ich uzupełnienia, aktualizacji i żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku, gdy udostępnione dane są niezbędne do korzystania z usług lub realizacji umowy sprzedaży, żądanie zaprzestania przetwarzania tych danych jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usług lub rezygnacją ze złożonego zamówienia.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Zmiana Regulaminu:
4.2.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
4.2.2 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
4.2.3 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

4.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.